MYT
Malaysia Time
GMT +8
CXT
Christmas Island Time
GMT +7

Time Difference

Malaysia Time is 1 hour ahead of Christmas Island Time
So 11:30 pm23:30 in MYT is 10:30 pm22:30 in CXT

11:30 pm23:30 Malaysia Time (MYT). Offset UTC +8:00 hours
10:30 pm22:30 Christmas Island Time (CXT). Offset UTC +7:00 hours

11:30 pm23:30 MYT / 10:30 pm22:30 CXT

MYT CXT
12am (midnight) 11pm
1am 12am (midnight)
2am 1am
3am 2am
4am 3am
5am 4am
6am 5am
7am 6am
8am 7am
9am 8am
10am 9am
11am 10am
12pm (noon) 11am
1pm 12pm (noon)
2pm 1pm
3pm 2pm
4pm 3pm
5pm 4pm
6pm 5pm
7pm 6pm
8pm 7pm
9pm 8pm
10pm 9pm
11pm 10pm
0:00 23:00
1:00 0:00
2:00 1:00
3:00 2:00
4:00 3:00
5:00 4:00
6:00 5:00
7:00 6:00
8:00 7:00
9:00 8:00
10:00 9:00
11:00 10:00
12:00 11:00
13:00 12:00
14:00 13:00
15:00 14:00
16:00 15:00
17:00 16:00
18:00 17:00
19:00 18:00
20:00 19:00
21:00 20:00
22:00 21:00
23:00 22:00